Skip to content Skip to footer

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ – ΖΩΗ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ

Προσκοπισμός

Η μεγαλύτερη εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση για νέους στην Ελλάδα και τον Κόσμο! Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή προς όλους χωρίς διάκριση γένους, προέλευσης, φυλής ή θρησκεύματος, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη το 1910, έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 25.000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σκοπός της Προσκοπικής Κίνησης είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες ως άτομα, ως υπεύθυνοι πολίτες και ως μέλη των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων. Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συστάθηκε με τον Νόμο 1066/1917, εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σήμερα η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον Nόμο 440/1976 και το Π.Δ. 71/2014 (ΦΕΚ 115*/2014).

Ο Προσκοπισμός, συστηματικά και αθόρυβα, είχε πάντοτε σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Ήταν πρωτοπόρος και ασχολήθηκε με θέματα που μόνο πρόσφατα έχουν αναδειχθεί σαν μεγάλης σημασίας και άξια για έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση, όπως: 

  • Ο σεβασμός της προσωπικότητας των νέων και η εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους
  • Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των φυσικών πόρων με την παράλληλη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος
  • Η ενασχόληση με την πολιτιστική παράδοση
  • Η εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης
  • Η αρχή ότι όλοι είμαστε ίσοι ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, πίστη, ή κοινωνική προέλευση
  • Η κοινωνική προσφορά
  • Η δημιουργική εξωσχολική αγωγή
  • Η διάδραση με την κοινωνία

Η λειτουργίες του Ιδρύματος έχουν πιστοποιηθεί με το ISO 9001:2015 To Ιδρυμα έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Global Support Assessment Tool (G.S.A.T.) της ανεξάρτητης εταιρείας Société Générale de Surveillance (S.G.S.)

Αποστολή & Όραμα

Αποστολή
Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Για την επίτευξη της Αποστολής, η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική, υπεύθυνη προσφορά ενηλίκων καταρτισμένων στελεχών.

Όραμα
Το 2027 ο Προσκοπισμός να συνεχίσει να αποτελεί πρωτοπόρα παιδαγωγική Κίνηση Αρχών και Αξιών, υποστηριζόμενος από έναν οργανισμό με σύγχρονο προσανατολισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε 40.000 νέους και νέες σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν και να ωφελούνται από ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που θα τους ενεργοποιεί ως χρήσιμους και ευτυχισμένους πολίτες μιας καλύτερης κοινωνίας.

Ιστορία

Η Ελλάδα υπήρξε μία από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσε τον Προσκοπισμό και αναγνωρίστηκε από το Κράτος. Το 1910 ο Αθανάσιος Λευκαδίτης ιδρύει την πρώτη ομάδα Προσκόπων με μαθητές του Λυκείου Μακρή. Λίγους μήνες μετά τη δημιουργία της πρώτης ομάδας Προσκόπων, μαζί με τον Αθανάσιο
Λευκαδίτη ανέλαβαν το έργο της οργάνωσης του ελληνικού Προσκοπισμού οι Κωνσταντίνος Μελάς, Νικόλαος Πασπάτης, Φίλιππος Χρυσοβελόνης και Γεώργιος Πανάς. Αυτοί οι πέντε θεωρούνται ιδρυτές της Κίνησης του Προσκοπισμού στην Ελλάδα. Από το 1910 μέχρι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες ελληνόπουλα έγιναν Πρόσκοποι και μεγαλώνοντας διακρίθηκαν σε όλους τους τομείς της ζωής της ελληνικής κοινωνίας.

Δείτε περισσότερα εδώ